Inhoudsrechten

Hoewel deze site met de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt onderhouden kun je geen rechten ontlenen aan of aanspraak maken op de juistheid en volledigheid van de inhoud. Wanneer je gebruik maakt van hyperlinks (doorverwijzingen naar andere websites) aanvaardt de stichting Fietshelm is hoofdzaak geen enkele aansprakelijkheid voor de geboden informatie op deze sites. Ook aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor eventuele schade die daardoor kan ontstaan.

Privacy

Wij respecteren jouw privacy zeer. Daarom zorgen wij ervoor dat de communicatie en gegevensuitwisseling via onze site zo veilig mogelijk gebeurt. En als stichting houden we ons natuurlijk aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouders hebben opgesteld.

Copyrights

Op alle teksten en beelden op deze internetsite berust het copyright bij de stichting Fietshelm is hoofdzaak. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van de stichting Fietshelm is hoofdzaak mag worden gekopieerd.