Hersenletsel bij kinderen moet serieus genomen worden

Er zou meer bekendheid moeten komen over het feit dat niet aangeboren hersenletsel (NAH) bij kinderen bestaat en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn. Hierbij geldt: “Growing into deficit”. Een 3-jarige kan hersenletsel oplopen, een paar jaar prima functioneren en wanneer hij of zij ouder wordt pas in de problemen komen.

Zo zie je weleens dat kinderen op de middelbare school moeten leren plannen en organiseren en op dat moment in de ontwikkeling wordt precies dat stukje van de hersenen aangesproken, dat schade kan hebben opgelopen. De gevolgen van het hersenletsel komen dan pas jaren na het trauma tot uiting.

Een ander voorbeeld dat veel voorkomt zijn kinderen die ziekteverzuim vertonen op het middelbaar onderwijs. Tijdens het onderzoek naar de oorzaak van het verzuim komt heel soms weleens voor, dat kinderen eerder hersenschudding hebben gehad of zelfs hersenletsel hebben opgelopen.

Deze voorbeelden gaan vooral over schades die betrekking hebben op mild en licht hersenletsel. Daar is nog weinig over geschreven en geen data van beschikbaar, want mensen gaan niet altijd naar de eerste hulp. Het vermoeden is dan ook dat er veel meer hersenletsel is dan we denken.

In het verleden heb ik veel presentaties gegeven over de rol die jeugdgezondheidszorg kan spelen voor kinderen met NAH. Ook ben ik betrokken geweest bij de ontwikkeling van de Zorgstandaard voor kinderen met niet aangeboren hersenletsel. Daarna ben ik via via met de stichting Fietshelm is Hoofdzaak in contact gekomen. We moeten ons hoofd niet afwenden voor hersenletsel bij kinderen. Daarom is het belangrijk om kinderen te beschermen met het dragen van een fietshelm. We zetten immers allen ook een skihelm op….

In het straatbeeld is de fiets een voertuig met snelheid dat grote gevolgen kan hebben. Met het dragen van een fietshelm kan je het risico op hersenletsel bij kinderen minder groot maken. Het draagt bij aan hun veiligheid, maar neemt kinderen ook in bescherming tegen anderen. Een fietshelm bij kinderen zou normaal moeten worden in het dagelijks beeld. Net zoals je in de auto ook een gordel om doet.

—Jasmijn van Hees, jeugdarts KNMG

Jasmijn van Hees